Trang chủ Search

KC.08 - 13 kết quả

Xây dựng khung nghiên cứu giai đoạn 2016-2020: Bức xúc của xã hội là đặt hàng cho khoa học

Xây dựng khung nghiên cứu giai đoạn 2016-2020: Bức xúc của xã hội là đặt hàng cho khoa học

Xác định nhiệm vụ tinh, thiết thực, không trùng lặp, tìm và tháo gỡ các vướng mắc để sản phẩm khoa học và công nghệ (KH&CN) đi vào cuộc sống, vào sản xuất kinh doanh là các tiêu chí để Bộ KH&CN hệ thống lại các chương trình trọng điểm quốc gia giai đoạn 2016-2020.
Vùng Tứ giác Long Xuyên: Chuyển đổi mô hình canh tác để tránh lũ

Vùng Tứ giác Long Xuyên: Chuyển đổi mô hình canh tác để tránh lũ

Cần chuyển đổi mô hình canh tác 3 vụ lúa trong vùng Tứ giác Long Xuyên để thích nghi với điều kiện tự nhiên. Cụ thể, chuyển đổi canh tác lúa Thu Đông sang nuôi trồng thủy sản để có thể kiểm soát lũ của vùng này.
Một ngày với đơn vị nhiều nữ nhất Bộ KH&CN

Một ngày với đơn vị nhiều nữ nhất Bộ KH&CN

Có lẽ ấn tượng của nhiều người khi nhắc đến Trung tâm Sinh học thực nghiệm thuộc Viện Nghiên cứu ứng dụng (Bộ Khoa học và Công nghệ - KH&CN) không chỉ ở những thành tích đơn vị đạt được mà còn bởi tại đây đa phần cán bộ khoa học là nữ.