Trang chủ Search

điểm-đầu-tư - 14 kết quả

Hà Giang muốn được chọn làm điểm đầu tư ứng dụng KH&CN

Hà Giang muốn được chọn làm điểm đầu tư ứng dụng KH&CN

Một trong các kiến nghị của lãnh đạo Hà Giang đối với Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) nhân buổi làm việc giữa bộ và địa phương là Hà Giang được chọn làm điểm thực hiện chương trình đầu tư ứng dụng KH&CN vào hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đặc biệt khó khăn.
Quảng Nam: Khoa học và công nghệ thể hiện sắc nét trong sản phẩm chủ lực

Quảng Nam: Khoa học và công nghệ thể hiện sắc nét trong sản phẩm chủ lực

Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Nam đã có những chỉ đạo kịp thời, sắc nét để hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của tỉnh có sự xoay trục vào các sản phẩm chủ lực và doanh nghiệp - nhanh chóng đưa các kết quả nghiên cứu khoa học đi vào cuộc sống.
Lợi ích của việc trích lập Quỹ Phát triển KH&CN: Bằng chứng sống từ một doanh nghiệp

Lợi ích của việc trích lập Quỹ Phát triển KH&CN: Bằng chứng sống từ một doanh nghiệp

“Hằng năm chúng tôi dành một khoản ngân sách nhất định để đầu tư cho nghiên cứu, vượt mức 10% số lợi nhuận trước thuế mà Nhà nước quy định. Số tiền này được dùng quay vòng nghiên cứu và ứng dụng luôn kết quả vào sản xuất kinh doanh”.
Lấy doanh nghiệp làm trung tâm đổi mới ứng dụng công nghệ

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm đổi mới ứng dụng công nghệ

"Bộ KH&CN quan điểm lấy doanh nghiệp làm trung tâm để đổi mới và ứng dụng KH&CN, tập trung các nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đầu tư tới ngưỡng để hình thành, phát triển các sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt Nam có khả năng cạnh tranh cao".