Trang chủ Search

Đỗ-Hoàng-Sơn - 31 kết quả

Sách khoa học Việt Nam: Ốm yếu và bị ghẻ lạnh

Sách khoa học Việt Nam: Ốm yếu và bị ghẻ lạnh

Không ít nhà khoa học tâm huyết với nền khoa học Việt Nam nói chung, sách khoa học nói riêng phải ngao ngán trước hiện trạng sách phổ biến khoa học (gọi ngắn gọn là sách khoa học) nước ta vừa thiếu, vừa yếu.