Theo nghiên cứu của GEM (Global Entrepreneurship Monitor), tỷ lệ khởi nghiệp trong doanh nghiệp tại TPHCM đã có xu hướng tăng lên từ mức 2% năm 2013, lên 2,5% năm 2015 và 2,7% vào năm 2017.

Nhiều bạn trẻ quan tâm hoạt động khởi nghiệp. Ảnh: Nữ Vương

So với tỷ lệ khởi nghiệp 0,6 % tại Việt Nam, thì tỷ lệ khởi nghiệp tại TPHCM cao hơn 4 lần.

Xét theo lĩnh vực, các hoạt động khởi nghiệp kinh doanh hướng tới phục vụ người tiêu dùng đang có xu hướng giảm dần từ 79,5% xuống 76,4% vào năm 2015, và tiếp tục giảm còn 72,6% vào năm 2017.

Trong khi đó, các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chế biến tăng từ 18,1% năm 2015 lên 21,3% năm 2017 và các hoạt động kinh doanh phục vụ doanh nghiệp cũng có xu hướng tăng, từ 4,2% năm 2015 lên 5% vào năm 2017.

Theo nghiên cứu của GEM, tỷ lệ người khởi sự kinh doanh để tận dụng cơ hội ở TPHCM năm 2017 đạt mức 80,2%, chỉ có 19,2% người khởi sự kinh doanh vì không có sự lựa chọn công việc nào tốt hơn.

Mặc dù, tỷ lệ khởi nghiệp tại TPHCM được coi là dẫn đầu so với cả nước, nhưng vẫn thấp hơn so với mặt bằng chung của châu Á (3,1%) và kém xa tỷ lệ khởi nghiệp tại các nước phát triển ở Bắc Mỹ (7,9%).