Với mục tiêu bảo tồn một số nguồn gen quý, đặc hữu, có giá trị về kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.


Đề tài “Bảo tồn nguồn gen Dông khu Lê tại tỉnh Bình Thuận” đã được UBND Tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện từ tháng 6/2017 đến 5/2020, với đơn vị chủ trì thực hiện là Trường Đại học Thủ Dầu Một và ThS Vương Lợi là chủ nhiệm đề tài. Vừa qua, Sở KH&CN Bình Thuận đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài.

Đến thời điểm kiểm tra, cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài đã báo cáo về việc thực hiện nghiên cứu các đặc điểm sinh thái dông khu Lê (ngoài môi trường tự nhiên và trong điều kiện nuôi), cụ thể:

Đã nghiên cứu đặc điểm tính trạng màu sắc, số lượng, trọng lượng cơ thể (g) theo lứa tuổi và giới tính của dông khu Lê được nuôi tại các hộ nuôi dông thuộc xã Hòa Thắng huyện Bắc Bình; Đặc điểm sinh thái, môi trường sống, mật độ và sự phân bố quần thể, dinh dưỡng, đặc điểm sinh sản, hiện tượng lột xác và các hoạt động theo ngày, mùa của dông khu Lê ngoài tự nhiên.

Hiện tại, đề tài đã triển khai đúng tiến độ nội dung công việc theo hợp đồng và tiếp tục triển khai các nội dung tiếp theo.