Cuối năm 2010, thuốc lào Tiên Lãng đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00024 cho sản phẩm thuốc lào Tiên Lãng.

Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng là cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý “Tiên Lãng”. Khu vực địa lý trồng thuốc lào bao gồm xã Vinh Quang, xã Quang Phục, xã Tiên Minh, xã Đông Hưng, xã Đoàn Lập, xã Kiến Thiết, xã Cấp Tiến, xã Tiên Thắng, xã Toàn Thắng. Tại xã Kiến Thiết, năng suất trồng thuốc lào có thể đạt 1,6 tấn/ha, hiệu quả kinh tế gấp 3 - 4 lần trồng lúa.

Tiên Lãng là địa phương trồng thuốc lào được người tiêu dùng ưa chuộng. Hiện nay, thuốc lào Tiên Lãng vẫn là loại cây trồng được nông dân chú trọng sản xuất bởi đây là loại sản phẩm hàng hóa có giá trị cao.

Ảnh: Hieuminh.
Ảnh: Hieuminh.

Diện tích gieo trồng hàng năm khoảng từ 1.200 - 1.300 ha, chiếm 25 - 30% diện tích trồng thuốc lào của cả nước, năng suất bình quân 1.250kg/ha với giá bán trung bình từ 80.000 - 120.000 đ/kg. Thu nhập của người dân khoảng 100 - 150 triệu đồng/ha. Mỗi năm, huyện Tiên Lãng có thu nhập 120 - 195 tỷ đồng từ cây thuốc lào.

Việc xác lập quyền chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm thuốc lào sẽ góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của quê hương, quảng bá tài sản mang đậm nét văn hóa của dân tộc với quốc tế. Đồng thời, giúp người dân yên tâm đầu tư sản xuất, làm giàu, góp phần hạn chế dòng di dân từ nông thôn ra thành thị trong quá trình đô thị hóa.