Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN (Sở KH&CN Bắc Giang) phối hợp với Viện Sinh học nông nghiệp tổ chức hội nghị đánh giá kết quả mô hình sản xuất củ giống khoai tây siêu nguyên chủng trong nhà khí canh và nhà màng.


Mô hình thuộc dự án “Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giống và bảo quản khoai tây sạch bệnh tại Bắc Giang” nằm trong chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ và KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2011-2015”.

Dự án đã sản xuất được hơn 220.000 củ giống khoai tây siêu nguyên chủng bằng công nghệ khí canh với diện tích 400m2; hơn 490.000 củ giống khoai tây tại khu nhà màn của trung tâm với diện tích 2.000m2.

Mô hình được đánh giá là ứng dụng thành công công nghệ tiên tiến vào sản xuất củ giống khoai tây siêu cấp siêu nguyên chủng, chất lượng tương đương nhưng giá rẻ hơn giống nhập nội cùng cấp, năng suất cao, chống chịu tốt các bệnh do virút và vi khuẩn héo xanh gây ra.