Vừa qua, Sở KH&CN An Giang đã tổ chức hội đồng thẩm định nội dung Dự án Ứng dụng, đổi mới công nghệ máy sàng lồng quay trong sản xuất phân bón. Dự án do ông Đặng Hoàng Quá - Công ty TNHH MTV TM&SX Phân bón Thuận Mùa (huyện Châu Thành) thực hiện. Dự án được thực hiện trong thời gian 04 tháng (Từ tháng 7/2019 đến tháng 10/2019).

Tham gia hội đồng thẩm định nội dung dự án gồm có: Bà Hoàng Thị Thanh Thủy - PGĐ Sở KH&CN làm Chủ tịch hội đồng, các ủy viên hội đồng là đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công thương, Công ty Cổ phần cơ khí An Giang, Trường Cao đẳng nghề An Giang, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KH&CN… và các thành phần tham dự có liên quan. Mục tiêu chung của dự án là góp phần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Làm tăng thêm giá trị thương hiệu của hạt gạo đối với khách hàng tiêu dùng trong và ngoài nước góp phần tăng lợi nhuận và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Trong đó, mục tiêu cụ thể dự án là: Ứng dụng, đổi mới công nghệ máy sàng lồng quay trong sản xuất phân bón nhằm tăng công suất hoạt động của máy từ 5 tấn/giờ lên mức 8 tấn/giờ (sản lượng từ mức 2.800 tấn/năm lên 4.550 tấn/năm. Tăng 62,5%) so với công nghệ cũ. Tiết kiệm năng lượng, chi phí điện cho 1 tấn thành phẩm sẽ giảm khoảng 30% cho công đoạn này. Tăng chất lượng sản phẩm, hạt phân được rây sàng đồng đều hơn, hạn chế rất lớn việc bị lẫn các hạt nhỏ, tỷ lệ hạt đồng đều trong sản phẩm >95 %. Giá thành sản phẩm giảm 30% so hiện tại.


Qua buổi họp các thành viên Hội đồng thống nhất đề xuất hỗ trợ dự án và đã có nhiều ý kiến đóng góp, nhằm giúp chủ nhiệm dự án hoàn thiện thuyết minh dự án, cụ thể như: Đề nghị bổ sung và làm rõ các thông số: Đánh giá về công suất, tiêu hao năng lượng, chất lượng sản phẩm, chi phí sản xuất, đánh giá về khả năng đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường, yêu cầu thị trường…; lập bảng so sánh thiết bị dự kiến đầu tư; Nêu sự đồng bộ của hệ thống khi thay đổi từ máy sàng rung sang lồng quay; Bổ sung làm rõ bảng so sánh nhân công thực hiện của quy trình cũ và mới; Tính lại hiệu quả kinh tế khi thực hiện dự án căn cứ theo thời gian khấu hao thiết bị tiêu hao năng lượng thực tế; Bổ sung 3 bảng báo giá máy sàng lồng quay theo quy định và thời gian bảo hành và bảo trì máy; Bổ sung cam kết việc báo hàng năm trong 5 năm tiếp theo về hiệu quả kinh tế của dự án theo quy định của UBND tỉnh; Thành lập tổ thẩm định kinh phí để xác định mức kinh phí hỗ trợ,… Chủ nhiệm dự án cần chỉnh sửa hoàn chỉnh thuyết minh dự án và thời gian nộp lại Sở KH&CN trong vòng 1 tháng kể từ ngày 27/5/2019.