Từ ngày 13-14/3, tại TPHCM, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân - Bộ KH&CN phối hợp với phòng thí nghiệm Tây bắc Thái Bình Dương thuộc Bộ Năng lượng Mỹ tổ chức hội thảo thực hành về ứng phó sự cố an ninh nguồn phóng xạ.


Theo PGS-TS Nguyễn Tuấn Khải - Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, công tác đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ sau một số sự cố mất cắp, thất lạc nguồn phóng xạ có vai trò rất quan trọng.

Do đó, Bộ KH&CN cũng như các bộ, ngành, địa phương và cơ sở bức xạ cần nâng cao vai trò của mình trong việc bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ, ứng phó sự cố, tăng cường thông tin tuyên truyền và việc huấn luyện, đào tạo trong lĩnh vực này.

Các đại biểu cũng thảo luận và thực hành các bước ứng phó khi xảy ra sự cố mất an ninh nguồn phóng xạ theo kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân quốc gia, kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh, kế hoạch an ninh và kế hoạch ứng phó sự cố của cơ sở bức xạ.