Ngày 13/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức lễ công bố nghị quyết thành lập Hội đồng khoa học và phiên họp thứ nhất của hội đồng. Tiến sỹ (TS) Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội - làm Chủ tịch hội đồng.

Phía Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) có Thứ trưởng Phạm Công Tạc tham dự.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu lễ công bố nghị quyết thành lập Hội đồng khoa học của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Hội đồng khoa học có nhiệm vụ giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong công tác xây dựng và chỉ đạo việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động KH&CN, điều hòa, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ KH&CN trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Ngay sau khi công bố quyết định thành lập, phiên họp thứ nhất của Hội đồng khoa học, Hội đồng khoa học Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được tổ chức. Trong phiên họp, TS Uông Chu Lưu đã cùng các đại biểu phát biểu ý kiến về danh mục nhiệm vụ khoa học 2017-2018, định hướng nhiệm vụ khoa học 2018-2019.

Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được thành lập theo Nghị quyết số 349/NQ-UBTVQH14 ngày 28/2/2017, do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ký ban hành.