Là nước phát triển đi sau, Việt Nam dễ trở thành điểm đến của những công nghệ lạc hậu, không đảm bảo an toàn lao động, hoặc có hại cho môi trường, như thực tiễn trong thời gian qua cho thấy.


Năm 2017, Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) được thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 đã quy định rõ các công nghệ cấm chuyển giao, là một bước tiến quan trọng trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này. Tuy nhiên, Luật sẽ không thực sự đi vào đời sống nếu thiếu các quy định về xử phạt đối với những vi phạm. Yêu cầu tất yếu này trong thời gian không xa sẽ được đáp ứng khi dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ được hoàn chỉnh.

Mức phạt đưa ra trong dự thảo Nghị định dự kiến từ 40-50 triệu đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 80-100 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi chuyển giao công nghệ thuộc danh mục công nghệ cấm chuyển giao. Đây được xem là mức phạt cao nhất trong dự thảo nghị định này. Bên cạnh đó, những vi phạm trong chuyển giao trái phép công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giaocũng dẫn tới mức phạt 20-30 triệu đồng với cá nhân và 40-60 triệu đồng với tổ chức vi phạm.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định còn đưa ra mức phạt cho hành vi cung cấp thông tin trái phép của các thành viên hội đồng khoa học, cụ thể là từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng khi bị phát hiện công bố, cung cấp thông tin liên quan đến quá trình đánh giá, nhận xét và kết quả tư vấn khi chưa được sự cho phép của cơ quan quyết định thành lập hội đồng.

Dự thảo Nghị định đã được Bộ KH&CN xây dựng và hiện trong quá trình chờ ý kiến từ các bộ, ngành liên quan.