Bằng các nghiên cứu công phu, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã sáng tạo và hình thành nên công nghệ vận chuyển dầu của riêng mình, góp phần bổ sung và làm phong phú thêm công nghệ vận chuyển dầu trên thế giới.


Bằng phương pháp nghiên cứu lưu biến của dầu, xử lý nhiệt và hóa phẩm, áp dụng và phát triển công nghệ phù hợp để vận chuyển dầu thô có tính chất lưu biến phức tạp bằng đường ống ở điều kiện ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã thành công trong việc nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện công nghệ thu gom, xử lý, vận chuyển dầu thô trong điều kiện đặc thù.

Đây cũng là kết quả của công trình “Nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện công nghệ thu gom, xử lý, vận chuyển dầu thô trong điều kiện đặc thù của các mỏ liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro và các mỏ kết nối trên thềm lục địa” do TS Từ Thành Nghĩa và 29 cộng sự thực hiện. Công trình vừa được Hội đồng cấp nhà nước đề nghị xét tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN đợt 5.

Cụm công trình là kết quả nghiên cứu sáng tạo và phát triển được áp dụng ở điều kiện đặc thù các mỏ Bạch Hổ, Rồng và các mỏ lân cận (Nam Rồng - Đồi Mồi, Cá Ngừ Vàng, Gấu Trắng, Thỏ Trắng), Hải Sư Đen, Hải Sư Trắng và Tê Giác Trắng trên thềm lục địa nam Việt Nam.