Chiều 19/9, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2017-2022 đã được tổ chức và bầu ra ban chấp hành mới gồm 21 đồng chí.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Đảng ủy - Thứ trưởng Trần Văn Tùng - đã chúc mừng thành công của đại hội và cho rằng, tổ chức đoàn của Bộ KH&CN cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ KH&CN lần thứ XIX.
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ KH&CN lần thứ XIX.

Theo đó, đoàn phải thực sự là tổ chức vì thanh niên, của thanh niên, là hạt nhân tập hợp sức mạnh đoàn kết tuổi trẻ, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Đoàn thanh niên bộ tiếp tục tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức lối sống, truyền thống văn hóa.

“Các phong trào, hoạt động phải thiết thực, phát huy tối đa thế mạnh, đặc thù tổ chức đoàn của một bộ có chức năng, nhiệm vụ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về KH&CN, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, gắn công tác đoàn. Các phong trào thanh niên cần gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của bộ, của ngành KH&CN” - Thứ trưởng nói.