ĐSQ Australia tại Việt Nam cho biết, Việt Nam tiếp tục là một trong những lựa chọn hàng đầu đối với sinh viên nước này trong Chương trình Colombo Mới (New Colombo Plan).


Sinh viên Australia trong Chương trình Colombo Mới khám bệnh cho người dân trong thời gian ở Việt Nam. Ảnh: ĐSQ Australia

Đây là chương trình giúp sinh viên Australia có cơ hội nâng cao nhận thức về giao thoa văn hóa và có được những trải nghiệm quan trọng trong bối cảnh nguồn nhân lực kết nối toàn cầu hiện nay.

Trong năm 2020, 677 sinh viên từ 22 trường đại học sẽ đến Việt Nam học và thực tập thông qua 47 dự án khác nhau. Như vậy, Việt Nam là quốc gia thu hút số lượng sinh viên Chương trình Colombo Mới nhiều thứ 4 trong tổng số 36 quốc gia tiếp nhận thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; và tổng số sinh viên nhận học bổng của Chương trình để đến Việt Nam cho đến năm 2020 lên tới 3.609 người, xếp thứ 5 trong toàn bộ Chương trình.

Các lĩnh vực mà sinh viên của Chương trình học tập khi ở Việt Nam trong năm 2020 bao gồm y tế, công nghệ thông tin, phát triển cộng đồng, nông nghiệp, quản lý môi trường, sáng tạo và khởi nghiệp và dạy ngôn ngữ.

Nói về thời gian ở Việt Nam, các cựu sinh của Chương trình Colombo Mới cho biết, những trải nghiệm tại Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc hình thành các giá trị của bản thân và mang đến cho họ những góc nhìn toàn cầu.

Với ngân sách 100 triệu đô-la, New Colombo Plan - bắt đầu được thực hiện từ năm 2015 - là một chương trình trọng điểm của Chính phủ Australia nhằm gia tăng số lượng sinh viên Australia được thực hiện một phần chương trình học tập của tại các nước trong khu vực. Chương trình mang đến cơ hội cho sinh viên Australia học tập tối đa 1 năm tại các trường đại học trong khu vực đồng thời có thể đi thực tập tại một doanh nghiệp địa phương.