Tại buổi lễ ký thỏa thuận tài trợ giữa lãnh đạo Ban quản lý Dự án FIRST với các đơn vị thụ hưởng thuộc hợp phần 1a - chuyên gia giỏi nước ngoài về KH, CN và đổi mới sáng tạo – vòng III, diễn ra vào sáng ngày 20/8, 13 đề xuất được chấp thuận và ký duyệt tài trợ.


Ông Lương Văn Thắng, Giám đốc ban quản lý dự án FIRST ký kết với các đơn vị nhận tài trợ.

Thuộc vòng tài trợ cuối cùng thuộc hợp phần 1a trong tổng số 3 hợp phần của dự án FIRST, cả 13 đề xuất này đều thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có những vấn đề “nóng” của Việt Nam hiện nay như xử lý chất thải, thủy lợi đến các vấn đề liên quan đến cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 như ứng dụng công nghệ thông tin và sinh học trong nông nghiệp, bảo mật phần cứng và phần mềm, công nghệ vật liệu, điện tử… Đối tượng được thụ hưởng tài trợ cũng hết sức đa dạng, thuộc nhiều trường, viện nghiên cứu ở trung ương và địa phương như Viện nghiên cứu Da – Giầy (Bộ Công thương), Viện Khoa học Vật liệu (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam), trường Đại học Bách khoa HN, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Thái Nguyên, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn, Đại học GTVT phân hiệu TP HCM, Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia Động lực học sông biển (Học viện Thủy lợi Việt Nam)… Trong số này, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đơn vị có nhiều đề xuất được tài trợ nhất là với 3 đề tài.

Để được Dự án FIRST tài trợ, các đề xuất này đều phải trải qua những quy trình xét duyệt hồ sơ nghiêm ngặt, trong đó cần nêu bật được hiệu quả chủ yếu của đề xuất: nâng cao năng lực nghiên cứu, năng lực làm chủ công nghệ mới, tạo ra sản phẩm ứng dụng được để giải quyết thực tiễn... Ban quản lý Dự án khẳng định, điều quan trọng nhất vẫn phải là mức độ cần thiết của các dự án đối với tình hình thực tế ở Việt Nam, ví dụ có những đề tài như nghiên cứu quy trình sản xuất phôi bò của Học viện Nông nghiệp Việt Nam dù đã được nghiên cứu từ những năm 1970 nhưng FIRST vẫn quyết định tài trợ bởi mức độ hiệu quả và hoàn thiện dựa trên ứng dụng công nghệ Nhật Bản.

Như vậy, trải qua 3 vòng xét duyệt tài trợ, tính cả vòng III này, hợp phần 1a của dự án FIRST đã chọn lựa được 38 hồ sơ trong tổng số tất cả 212 hồ sơ đề xuất và tài trợ cho gần 90 chuyên gia (trong tổng số hơn 600 chuyên gia).