20 suất tham dự chương trình đào tạo chuyên sâu cho phóng viên trong 05 ngày về Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo diễn ra tại TP.HCM và Đà Nẵng với chi phí tài trợ lên tới 10 triệu/người.

Hành trình khám phá những miền đất khởi nghiệp | Nguồn: VP Đề án 844
Hành trình khám phá những miền đất khởi nghiệp | Nguồn: VP Đề án 844

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp - Ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc (HHSC) tuyển chọn đoàn phóng viên tham gia chương trình đào tạo "Hành trình khám phá những miền đất khởi nghiệp". Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Đề án 844 - Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.

Các phóng viên sẽ được đi thực tế tại Đà Nẵng hoặc TP.HCM để tìm hiểu về mô hình, cách vận hành của HST cũng như gặp gỡ các chủ thể trong HST, và nhận chia sẻ kiến thức từ các chuyên gia để nâng cao năng lực truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam.

“Qua khảo sát và kinh nghiệm làm việc tại nhiều địa phương, chúng tôi nhận thấy nguồn thông tin về khởi nghiệp trên các kênh thông tin truyền thông chưa đạt mức độ chuyên sâu và phân loại phù hợp với sự phát triển của các nhóm khởi nghiệp, đặc biệt tại các địa phương,” ông Trần Bá Hậu, đại diện HHSC và là chủ nhiệm chương trình, cho biết. “Các chương trình đào tạo ngắn hạn như thế chính là một trong những nỗ lực để cải thiện mạng lưới truyền thông trong lĩnh vực này”

Các thành viên đoàn được tài trợ 10,000,000 VND, bao gồm chi phí đào tạo, ăn, ở và di chuyển trong 05 ngày tham gia (không bao gồm chi phí di chuyển đến địa điểm xuất phát đầu tiên của hành trình).

Dự kiến, chương trình sẽ có hai hành trình, tại TP.HCM (13/05/2019 - 17/05/2019) và Đà Nẵng (17/06/2019 - 21/06/2019), mỗi đoàn gồm 10 thành viên.

Khi tham gia chương trình, các phóng viên sẽ cần đạt được kết quả:

Sản xuất và đăng tải trên các trang tin ít nhất 02 bài phỏng vấn/phóng sự/tin về nhân vật/điểm đến thuộc hành trình trong thời gian tham dự
Sản xuất ít nhất 01 bài viết về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương trong thời gian 01 tháng sau chương trình
Tham gia truyền thông cho các chương trình, cá nhân về khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương cũng như trên cả nước, đặc biệt Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - TECHFEST VIETNAM và các chương trình trong khuôn khổ Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Đề án 844)

Thời gian nhận hồ sơ của các nhà báo, phóng viên, truyên thông là trước 19:00 ngày 19/04/2019. Ứng viên sẽ gửi bản đăng ký, giấy giới thiệu của đơn vị công tác tới BTC và bài viết của bản thân có chủ đề liên quan. Ưu tiên đăng ký nhóm (2 người, gồm phóng viên và quay phim).

Các cá nhân vượt qua vòng đơn sẽ tham gia Vòng phỏng vấn, dự kiến 20/04 - 21/04/2019.

Chi tiết về chương trình đoàn, đội ngũ chuyên gia và mẫu hồ sơ đăng ký mời xem tại đây.

Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 844) được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành vào ngày 18/5/2016 giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì thực hiện.

Mục đích của đề án nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thiết lập được Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; và hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp.

Qua ba đợt gọi nhiệm vụ trong năm 2017, 2018 và 2019, Đề án 844 đã và đang hỗ trợ kinh phí cho 63 dự án của gần 30 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam.