“Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xác định việc tăng cường rà soát các khâu trong công tác cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm là hết sức quan trọng; công tác này sẽ gắn với đào tạo, luân chuyển, đánh giá cán bộ”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh nói trong buổi làm việc giữa đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị và Ban Cán sự đảng Bộ KH&CN chiều 15/5.

Đoàn kiểm tra do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, đoàn đã công bố Quyết định số 470-QĐNS/TW ngày 21/3/2017 của Bộ Chính trị thành lập đoàn kiểm tra đối với Ban Cán sự đảng Bộ KH&CN và kế hoạch kiểm tra tại ban.

Theo đó, đoàn sẽ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận số 24-KL/TW ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện quy chế về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử (ban hành kèm theo Quyết định số 68-QĐ/TW ngày 4/7/2007 của Bộ Chính trị khóa X).

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: H.M

Từ ngày 30/5-7/6 2017, tổ công tác sẽ tiến hành kiểm tra 12 tổ chức đảng, đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN về công tác cán bộ. Dự kiến, đoàn sẽ hoàn thành việc kiểm tra và báo cáo Bộ Chính trị trước ngày 30/6.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, thực hiện kết luận 24-KL/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ đã được Trung ương và các địa phương quan tâm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả. Chương trình kiểm tra này xuất phát từ tình hình thực tế và để giúp Trung ương đánh giá đúng kết quả, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế trong việc thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trong kết luận số 24-KL/TW gắn với việc thực hiện quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Năm 2017, Bộ Chính trị đã thành lập 5 đoàn kiểm tra việc thực hiện kết luận này đối với 10 ban thường vụ tỉnh ủy và 5 ban cán sự đảng của 5 bộ, ngành trung ương. “Công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ đã góp phần thúc đẩy và thực hiện tốt, toàn diện hơn, chất lượng hơn các phương pháp trong công tác cán bộ” - Phó Thủ tướng nói.

Nghiêm túc tiếp thu và quán triệt tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng và đoàn kiểm tra, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định, Ban Cán sự đảng của Bộ KH&CN nhận thức đây là một cơ hội hết sức quan trọng và quý báu để một lần nữa rà soát các khâu trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ.

“Chúng tôi cũng xác định việc tăng cường rà soát các khâu trong công tác cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm là hết sức quan trọng; gắn với đào tạo, luân chuyển, đánh giá, cán bộ. Đây không chỉ là cơ hội rà soát lại các khâu trong quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển mà từ đó sẽ rút kinh nghiệm, đồng thời có cơ hội đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện kết luận số 24-KL/TW để công tác này ngày càng tốt hơn, giúp ích cho việc tăng cường hiệu quả, hiệu lực bộ máy” - Bộ trưởng nói.

“Chúng tôi nhất trí cao và sẽ chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết và phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra làm việc theo chương trình, kế hoạch đã được Bộ Chính trị giao” - Bộ trưởng khẳng định.