Sáng 6/11, Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã công bố quyết định của Bộ trưởng bổ nhiệm cho lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thực Nghị quyết của Ban cán sự Đảng (Bộ Khoa học và Công nghệ) về kiện toàn nhân sự lãnh đạo quản lý, ngày 20/10 vừa qua, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đã ký ban hành các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo, quản lý của một số đơn vị trực thuộc Bộ. Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định này.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh trao quyết định bổ nhiệm.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh trao quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Trong đó, đồng chí Phạm Trần Lê - nguyên Tổng biên tập tạp chí Tia sáng đến nhận công tác tại Báo Khoa học và Phát triển và bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng biên tập phụ trách.

Đồng chí Trần Đắc Hiến - Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ đến nhận công tác tại Cục thông tin KH&CN quốc gia và bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục thông tin KH&CN quốc gia.

Đồng chí Trần Quang Tuấn - Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông KH&CN giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông KH&CN.

Đồng chí Lương Văn Thắng, hàm Vụ trưởng, Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý dự án đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu KH&CN (gọi tắt là FIRST), giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án FIRST.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu.
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu tại lễ trao quyết định.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: “Quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo là sự thể hiện sinh động những đánh giá của Ban cán sự Đảng và thường vụ Đảng ủy các cấp với các hoạt động và nỗ lực của các đồng chí tại đơn vị. Đây cũng là cơ hội quan trọng để tăng cường hơn nữa hiệu quả hoạt động của các đơn vị theo hướng kiện toàn nhân sự và bộ máy hoạt động theo Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ KH&CN.

Nhắc tới các vị trí được bổ nhiệm, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho rằng, công việc sắp tới của đồng chí Phạm Trần Lê - với tư cách là Phó Tổng biên tập phụ trách báo Khoa học và Phát triển, đồng chí Trần Quang Tuấn - với tư cách là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và phát triển truyền thông KH&CN sẽ rất nặng nề, cần nỗ lực để thực hiện hiệu quả công việc được giao.

Gửi gắm kỳ vọng với các nhân sự được bổ nhiệm, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nói: “Tôi mong rằng các đồng chí sẽ sát cánh cùng anh em lãnh đạo để tiếp tục phát huy tinh thần để cùng chung tay đoàn kết, thống nhất hoàn thành tốt nhất việc của mình. Mỗi đơn vị tỏa sáng sẽ góp phần làm sáng lên hoạt động của Bộ”.