Tối 15/1, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã trao Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ (KH&CN) cho các tác giả của 7 công trình, cụm công trình, trong lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN được tổ chức tại Hà Nội.

Dưới đây là hình ảnh các tác giả công trình, cụm công trình nhận Giải thưởng Nhà nước về KH&CN từ GS-TS Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước:

Chủ tịch Nước (bên phải) trao Giải thưởng Nhà nước về KH&CN cho KS Trần Xuân Hoàng - đồng tác giả công trình Nghiên cứu phương án tối ưu để chế tạo, hạ thủy và lắp đặt chân đế siêu trường siêu trọng ở vùng nước sâu hơn 100m phù hợp với điều kiện ở Việt Nam.

ThS Nguyễn Thanh Hà - đồng tác giả công trình Cầu Hàm Luông - QL60, tỉnh Bến Tre - nhận Giải thưởng Nhà nước về KH&CN.

PGS-TS Trần Thị Cúc Hòa - tác giả công trình Nghiên cứu chọn tạo và phát triển 2 giống lúa mới OM6976 và OM5451 có năng suất và chất lượng cao phục vụ sản xuất và xuất khẩu.

Chủ tịch Nước trao Giải thưởng Nhà nước về KH&CN cho GS-TSKH Thân Đức Hiền - đồng tác giả công trình Nghiên cứu cơ bản và định hướng ứng dụng các vật liệu từ liên kim loại đất hiếm - kim loại chuyển tiếp.

GS-TSKH Nguyễn Quang Hồng - tác giả công trình Khái luận văn tự học chữ Nôm -được Chủ tịch Nước trao Giải thưởng Nhà nước về KH&CN.

GS-TS Nguyễn Gia Bình - đồng tác giả cụm công trình Nghiên cứu ứng dụng
các kỹ thuật lọc máu hiện đại trong hồi sức cấp cứu bệnh nhân nặng và ứng phó với
một số dịch bệnh nguy hiểm.

Con trai GS-TS. Nguyễn Tài Thư - tác giả cụm công trình Lịch sử tư tưởng Việt Nam - thay cha nhận giải thưởng.

Các tác giả đoạt Giải thưởng Nhà nước về KH&CN chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch Nước.