Trong khuôn khổ chuyến làm việc của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam tại Viện nghiên cứu hạt nhân Dubna (JINR), Giám đốc JINR, ông V. A. Matveev cho biết, JINR và Việt Nam sẽ cùng soạn thảo kế hoạch hợp tác mới về những dự định hợp tác nghiên cứu của Việt Nam tại cơ sở nghiên cứu này.

Logo của viện JINR
Logo của Viện JINR

Hiện JINR cũng đang soạn thảo kế hoạch phát triển dài hạn đến năm 2035. Việc có được những thông tin về nghiên cứu của Việt Nam sẽ giúp JINR chuẩn bị tốt hơn kế hoạch này, đồng thời có thể tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức và các nhà khoa học Việt Nam tại đây. Dự kiến vào tháng 11/2019, một phiên thảo luận về kế hoạch của Việt Nam và JINR sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Kể từ năm 1956, Việt Nam là thành viên của JINR và tham gia đóng góp kinh phí theo quy định của JINR. Hằng năm, Việt Nam có thể cử tối đa 30 đến 40 người làm việc dài hạn tại đây với phần kinh phí đi lại, bảo hiểm và lương hằng tháng do JINR chi trả.