Huy động doanh nghiệp cùng tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo, cung cấp việc làm cho sinh viên, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ giảng dạy,… là những hoạt động mà Trường Đại học Salford (Anh) thực hiện để nâng cao hiệu quả hợp tác với doanh nghiệp.

Tại Hội thảo Thúc đẩy hợp tác hiệu quả doanh nghiệp và đại học - Chia sẻ kinh nghiệm thành công của Việt Nam và Vương quốc Anh do Hội đồng Anh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM tổ chức ngày 7/6 tại TPHCM, GS.Hisham Elkadi – Trường Đại học Salford cho biết, là quốc gia có chỉ số đổi mới đứng thứ tư trên thế giới, Vương quốc Anh đã xây dựng một nền tảng quốc gia thúc đẩy tri thức và hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Vương quốc Anh được coi là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về xây dựng đối tác đại học và doanh nghiệp.

Ở Vương Quốc Anh, Chính phủ đã có những chính sách hỗ trợ việc hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp từ 20 năm trước. Các dự án hợp tác này được Chính phủ xem xét cấp vốn thực hiện. Thường thì các doanh nghiệp đặt ra những yêu cầu, thách thức cho sinh viên và dựa vào đó, nhà trường thay đổi cách dạy, giáo trình đào tạo của mình.

“Tuy nhiên, việc thay đổi văn hóa và tư duy cho đội ngũ cán bộ trường đại học, doanh nghiệp về sự cần thiết của sự hợp tác này là vấn đề khó khăn hơn cả” - GS. Hisham Elkadi chia sẻ và cho rằng, các trường đại học cần làm việc trực tiếp, cụ thể với doanh nghiệp để thuyết phục họ cùng bỏ chi phí đào tạo, nhận sinh viên vào thực tập, làm việc. Chi phí đào tạo này có thể được Chính phủ trừ vào thuế cho doanh nghiệp. Như vậy, sinh viên ra trường được tuyển dụng ngay và đúng theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Ngoài ra, nhà trường nên mời doanh nghiệp vào hội đồng tư vấn hoặc sắp xếp công việc cụ thể mà họ có thể giải quyết được. "Nếu làm được điều này sẽ dễ mời gọi doanh nghiệp cùng tham gia với trường trong quá trình đào tạo, sử dụng sinh viên. Đồng thời, trong mối liên kết giữa trường đại học, chính phủ và doanh nghiệp, cần xác định rõ vai trò của từng bên" - theo GS. Hisham Elkadi.

G
GS. Hisham Elkadi - Đại học Salford

Khi xã hội, công nghệ ngày càng phát triển, thì các trường đại học cũng phải thay đổi, không thể dạy học theo kiểu truyền thống mãi được. “Nếu trường đại học nào cứ dạy và học như cũ thì sẽ không phát triển được, thậm chí có thể không còn tồn tại. Muốn vậy, việc hợp tác giữa trường đại học với doanh nghiệp là cần thiết” - GS. Hisham Elkadi nhấn mạnh.

Tại Hội thảo, các chuyên gia của Anh còn chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực hợp tác với doanh nghiệp thông qua chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp; nghiên cứu và phát triển, xây dựng cơ sở vật chất; …

Bà Donna McGowan, Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam, cho biết, Hội đồng Anh luôn cam kết hợp tác chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các trường đại học nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác doanh nghiệp – đại học phát triển. Hợp tác với doanh nghiệp là một phần quan trọng trong ưu tiên của Hội đồng Anh tại Việt Nam nói riêng và của khu vực Đông Á nói chung.