Được Chương trình Newton Kết nối các tổ chức nghiên cứu tài trợ và Hội đồng Anh hỗ trợ, nhóm nghiên cứu chung của Đại học Middlesex và Đại học Giao thông Vận tải đang thiết kế một phương pháp hiệu quả, có chi phí hợp lý nhằm phát hiện sớm các thiệt hại về cấu trúc của các công trình công cộng như đường sá, cầu, đập và các hạ tầng cảng.

Các nhà khoa học Việt Nam và Anh đang xây dựng mô hình bản sao số của cầu Kiền, Hải Phòng. Nguồn: Newton Fund: Digital twin model for SHM
Các nhà khoa học Việt Nam và Anh đang xây dựng mô hình bản sao số của cầu Kiền, Hải Phòng. Nguồn: Newton Fund: Digital twin model for SHM

Trong giai đoạn một của dự án, các nhà nghiên cứu sẽ xây dựng hệ thống giám sát có chi phí thấp bằng cách sử dụng những thí nghiệm dao động với các điều kiện ở Việt Nam. Trong giai đoạn 2, nhóm sẽ xây dựng một mô hình bản sao số để mô phỏng những gì xảy ra trên mô hình vật lý thực tế. Dự án đã được giới thiệu với Bộ Xây dựng vào đầu tháng 6.

Sau 3 tháng đầu tiên, dự án đạt tiến độ với 75% thông tin cần thiết cho giai đoạn 1 đã hoàn thành. Dự kiến nhóm nghiên cứu cần thêm 3 tháng nữa trước khi chuyển sang giai đoạn 2. Đại học Middlesex có kế hoạch khởi động Phòng thí nghiệm nghiên cứu bản sao số và sẽ có vai trò chính trong việc điều phối giai đoạn hai của dự án. Ngoài ra, có nhiều cơ hội mở ra đối với các hoạt động hợp tác nghiên cứu như hợp tác với các nhà khoa học Pháp.