Đề tài “Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu hữu ích từ tro xỉ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân – Bình Thuận” (VAST03.02-17/18) đã được thực hiện trong vòng hai năm.

Tro xỉ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân.
Tro xỉ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân.

Đề tài này do ThS Hồ Ngọc Hùng (Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) làm chủ nhiệm đã tìm ra được giải pháp xử lý tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện than một cách khép kín, đồng bộ và triệt để nhằm giảm tối đa ảnh hưởng đến môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước, kết hợp với tận thu tái sử dụng các sản phẩm sau xử lý như tái sử dụng than làm nguyên liệu đốt, dùng tro bay làm phụ gia cho các ứng dụng ở khâu tiếp theo như bê tông geopolymer, làm lớp móng mặt đường, làm phụ gia sản xuất xi măng…

Qua đó, ThS Hồ Ngọc Hùng đã hình thành và hoàn thiện quy trình công nghệ xử lý khép kín, đồng bộ và triệt để tro xỉ nhà máy nhiệt điện, quy trình công nghệ sản xuất geopolymer có mác 300 từ sản phẩm tro bay và đăng ký một giải pháp hữu ích lên Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN).