Một lá thư do chính tay Albert Einstein viết, bàn về một trong những lý thuyết mang tính đột phá của mình, vừa được bán với giá 103.700 USD tại Jerusalem.

Lá thư trên được gửi từ Berlin vào năm 1928 tới một nhà toán học. Trong đó, Einstein thảo luận về việc chính thức hóa “Giai đoạn Thứ ba của Thuyết Tương đối".

Ảnh chụp một người tham gia đấu giá cầm trên tay lá thư chính nhà vật lý đại tài Albert Eistein viết vào năm 1928 về việc chính thức hóa “Giai đoạn Thứ ba của Thuyết Tương đối”.

Ảnh chụp một người tham gia đấu giá cầm trên tay lá thư chính nhà vật lý đại tài Albert Eistein viết vào năm 1928 về việc chính thức hóa “Giai đoạn Thứ ba của Thuyết Tương đối”.

Lá thư được viết tại một trong những “giai đoạn thú vị nhất, hào hứng nhất trong sự nghiệp khoa học của Einstein”, nhà đấu giá Winner cho biết. Ở mặt sau của phong bì, Einstein cũng đã ghi thêm một vài dòng bổ sung suy nghĩ của mình.

Tuy nhiên, lá thư này vẫn kém về giá trị so với bản viết tay trong đó Einstein ghi lại suy nghĩ của mình về hạnh phúc. Bản viết tay này được mua với giá 1.56 triệu USD tại một buổi đấu giá tại Jerusalem vào tháng 10/2017.

Cũng trong buổi đấu giá của nhà đấu giá Winner, có rất nhiều bức thư và ảnh khác của nhà vật lý thiên tài được định giá hàng nghìn USD mỗi món.

Chủ nhà đấu giá, Gal Wiener, trả lời AFP rằng các hiện vật này “tiết lộ tính cách phức tạp của một nhà khoa học vĩ đại”.

Được biết, Einstein đã hoạt động với cương vị ủy viên Hội đồng quản trị trường Đại học Hebrew, Jerusalem tới khi qua đời.