Cuba đã trở thành quốc gia mới nhất thừa nhận cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trong hiến pháp của mình. Cụ thể, sửa đổi trong hiến pháp thể hiện rằng Cuba “thúc đẩy bảo tồn môi trường và cuộc chiến chống biến đổi khí hậu - vấn đề đang đe dọa sự sống còn của loài người”.

Đây là bước đi mới nhất của Cuba trong một loạt động thái hướng đến hạn chế biến đổi khí hậu.

Ảnh: nature.com

Cuba cùng mười quốc gia khác, bao gồm Ecuador và Tunisia, có đề cập đến “khí hậu” hoặc “biến đổi khí hậu” trong hiến pháp nước mình.

Tuy nhiên, một nhà nghiên cứu người Cuba tại Trung tâm nghiên cứu khí quyển quốc gia (Colorado, Mỹ) cho rằng Cuba nói nhiều về biến đổi khí hậu nhưng không có nhiều tiến triển trong nỗ lực mang tính thực tế nhằm giải quyết vấn đề này. Nỗ lực giảm phát thải của Cuba cũng không có nhiều ý nghĩa đối với lượng khí thải carbon toàn cầu vì Cuba chịu trách nhiệm cho 0,1% tổng lượng khí thải carbon dioxide thế giới năm 2014. Nhiều ý kiến cũng cho rằng đây chỉ là hành động mang tính chính trị hướng đến các quốc gia phát thải chính như Hoa Kỳ.