Sự dễ dãi của người tiêu Việt Nam đã dẫn đến sự dễ dãi, xuề xòa của nhà phân phối khi nhập sản phẩm thực phẩm, không siết chặt việc quản lý chất lượng từ người sản xuất.

Khách hàng mua thực phẩm tại cửa hàng rau hữu cơ Tâm Đạt. Ảnh: Lê Phượng

Một trong các khó khăn trong kiểm soát chất lượng thực phẩm hiện nay là người tiêu dùng Việt Nam không có thói quen xem nhãn mác sản phẩm trước khi mua và sử dụng.

Khi đi thăm Viện Cây ăn quả ở Nhật Bản, tôi thấy mặc dù táo chín rụng đầy gốc cây nhưng không ai nhặt. Điều này xuất phát từ thói quen của người dân nơi đây là chỉ ăn những sản phẩm đã biết rõ quy trình sản xuất.

Chính sự dễ dãi của người tiêu Việt Nam đã dẫn đến sự dễ dãi, xuề xòa của nhà phân phối khi nhập sản phẩm thực phẩm, không siết chặt việc quản lý chất lượng từ người sản xuất. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn luôn vận động nông dân sản xuất theo quy chuẩn. Việc đáp ứng quy trình chuẩn rất vất vả, nhưng khi có sản phẩm mà người tiêu dùng không quan tâm đến nguồn gốc thì nông dân sẽ thấy việc làm của mình không có ý nghĩa.