Sở Y tế Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các bệnh viện trong và ngoài công lập thực hiện khảo sát sự hài lòng của người bệnh ít nhất 3 tháng/lần.


Theo đó, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu thực hiện khảo sát hài lòng người bệnh ít nhất 3 tháng/lần; khảo sát nhân viên y tế mỗi người ít nhất 1 lần trong năm; khuyến khích nhân viên y tế điền phiếu khảo sát trực tiếp trên phần mềm. Sở Y tế cũng yêu cầu cập nhật lại một số thông tin trên phần mềm trực tuyến như tên bệnh viện, số giường bệnh kế hoạch, giường bệnh thực kê, tên khoa, phòng.

Ngoài ra, Sở Y tế đã thành lập đoàn khảo sát hài lòng người bệnh và người nhà người bệnh năm 2018 do ThS Trần Thị Nhị Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn để thực hiện khảo sát hài lòng của người bệnh và người nhà người bệnh, xác định những vấn đề người bệnh chưa hài lòng để đề xuất cái tiến chất lượng các bệnh viện theo quyết định 4946/QĐ-BYT ngày 1/11/2017 của Bộ Y tế.

Năm 2017, Sở Y tế Hà Nội đã có cuộc khảo sát tại 41 bệnh viện công lập trực thuộc ngành. Qua đánh giá mức độ hài lòng của người bệnh có 14 bệnh viện đạt mức 1; 25 bệnh viện đạt mức 2; 2 bệnh viện đạt mức 3 và không có bệnh viện nào ở mức 4.