Các nhà khoa học đã phát hiện 19 loại hợp chất thơm đa vòng (PAHs) và 15 dẫn xuất methyl hóa (Me-PAHs) trong các mẫu bụi lắng được thu thập từ khu vực thành thị và các làng tái chế đồ điện miền Bắc Việt Nam.

Ảnh: sciencedirect
Ảnh: Sciencedirect

Đây là kết quả trong công bố mới “Polycyclic aromatic hydrocarbons and their methylated derivatives in settled dusts from end-of-life vehicle processing, urban, and rural areas, northern Vietnam: Occurrence, source apportionment, and risk assessment” trên tạp chí Science of The Total Environment của giáo sư Shin Takahashia (Trung tâm Công nghệ môi trường tiên tiến, trường Đại học Ehime) và các nhà nghiên cứu trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN) do giáo sư Phạm Hùng Việt dẫn dắt.

Theo kết quả phân tích, nồng độ PAHs và Me-PAHs cao nhất ở khu vực diễn ra các hoạt động tái chế và thấp nhất trong khu vực nhà ở đô thị, trong đó, các nguồn phát thải PAHs và Me-PAHs chủ yếu từ quá trình đốt thiết bị điện tử, đốt than, phát thải giao thông…

Nếu những người làm tái chế bị phơi nhiễm quá mức cho phép, các chất PAHs trong bụi sẽ có khả năng dẫn đến nguy cơ ung thư. Các tác giả khuyến cáo, cần tiếp tục có những cuộc điều tra nghiên cứu để đánh giá chính xác và toàn diện về nguy cơ gây ung thư của PAHs và các hợp chất liên quan tại Việt Nam.