PGS.TS Phan Mạnh Hưởng (1978), là thành viên phản biện cho hơn 100 tạp chí khoa học quốc tế và 5 lần được trao danh hiệu phản biện xuất sắc từ các tạp chí.


PGS.TS Phan Mạnh Hưởng.

PGS.TS Phan Mạnh Hưởng (1978), là thành viên phản biện cho hơn 100 tạp chí khoa học quốc tế và 5 lần được trao danh hiệu phản biện xuất sắc từ các tạp chí: Journal of Physics D: Applied Physics (2007), Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2013, 2015), Journal of Alloys and Compounds (2016), và Physica Solidi A (2016).

Anh đã công bố gần 250 bài báo với tổng số lần trích dẫn gần 6.000, chỉ số hưởng (h-index) là 39. Năm 2017, anh được trao giải thưởng nghiên cứu xuất sắc trường Đại học Nam Florida.

Đầu năm 2018, công trình về khả năng ứng dụng vật liệu màng siêu mỏng và công nghệ nano trong lĩnh vực điện tử của nhóm nghiên cứu do anh phụ trách, đã được đăng trên tạp chí Nature Nanotechnology.