Ở tầm quốc gia, nếu Chính phủ muốn làm thị trường cho nông sản thì trước tiên phải có "câu chuyện" để kể với thị trường - Ông Nguyễn Hoàng Anh - Phó Chủ tịch nhóm công tác nông nghiệp, Diễn đàn kinh tế tư nhân cho biết.


Ở tầm quốc gia, nếu Chính phủ muốn làm thị trường cho nông sản thì trước tiên phải có "câu chuyện" để kể với thị trường.

Đó là câu chuyện về việc canh tác như thế nào, chế biến ra sao, bố trí từng vùng với các sản phẩm nào là chủ đạo, đảm bảo an toàn với các cơ chế nào...

Tuy nhiên hiện nay, rất khó để có "câu chuyện" rõ ràng khi tính tới làm thị trường cho nông sản Việt Nam do tình trạng cơ cấu cây trồng lộn xộn, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn lúng túng, nhỏ lẻ, manh mún, nặng tính tự phát, chưa tập trung vào sản phẩm chủ lực, có thế mạnh.

Tình trạng này dẫn đến nhiều hệ lụy về chất lượng nông sản cũng như việc tiêu thụ trong thời gian qua.