Hiện nay, Ngân hàng Gene thực vật quốc gia tại Trung tâm Tài nguyên thực vật lưu giữ trên 18.000 mẫu giống cây trồng khác nhau, trong đó có khoảng 7.000 mẫu giống lúa.

Cận cảnh bộ rễ của lúa. Ảnh: Lê Hằng

Theo Trung tâm Tài nguyên thực vật, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, từ năm 1987, sau khi Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước - nay là Bộ Khoa học và Công nghệ - ban hành quy chế lâm thời về bảo tồn nguồn gene, việc bảo tồn quỹ gene cây trồng đã trở thành nhiệm vụ khoa học thường xuyên cấp nhà nước.

Từ năm 1989, tổ quỹ gene cây trồng thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam (nay là Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam) được thành lập, cơ sở của ngân hàng gene thực vật dần được hình thành, ban đầu lưu giữ 1.300 giống lúa.

Hiện nay, Ngân hàng Gene thực vật quốc gia tại Trung tâm Tài nguyên thực vật lưu giữ trên 18.000 mẫu giống cây trồng khác nhau, trong đó có khoảng 7.000 mẫu giống lúa.

Trong Ngân hàng Gene thực vật quốc gia có ngân hàng gene hạt giống, ngân hàng gene đồng ruộng, ngân hàng gene in vitro, ngân hàng gene DNA...