Tờ World Map vừa thống kê ra top 10 quốc gia có sản lượng lúa gạo lớn nhất thế giới năm 2016. Đáng chú ý, Việt Nam cũng có tên trong danh sách này với sản lượng 28,234 triệu tấn/năm.

1. Trung Quốc - sản lượng: 144.560 triệu tấn/năm.
1. Trung Quốc - sản lượng: 144,56 triệu tấn/năm.

2. Ấn Độ - sản lượng: 104.800 triệu tấn/năm.
2. Ấn Độ - sản lượng: 104,8 triệu tấn/năm.

3. Indonesia - sản lượng: 35.560 triệu tấn/năm.
3. Indonesia - sản lượng: 35,56 triệu tấn/năm.

4. Bangladesh - sản lượng: 34.500 triệu tấn/năm.
4. Bangladesh - sản lượng: 34,5 triệu tấn/năm.

5. Việt Nam - sản lượng: 28.234 triệu tấn/năm.
5. Việt Nam - sản lượng: 28,234 triệu tấn/năm.

6. Thái Lan - sản lượng: 18.750 triệu tấn/năm.
6. Thái Lan - sản lượng: 18,75 triệu tấn/năm.

7. Myanmar - sản lượng: 12.600 triệu tấn/năm.
7. Myanmar - sản lượng: 12,6 triệu tấn/năm.

8. Philippines - sản lượng: 11.915 triệu tấn/năm.
8. Philippines - sản lượng: 11,915 triệu tấn/năm.

9. Brazil - sản lượng: 8.465 triệu tấn/năm.
9. Brazil - sản lượng: 8,465 triệu tấn/năm.

10. Nhật Bản - sản lượng: 7.842 triệu tấn/năm.
10. Nhật Bản - sản lượng: 7,842 triệu tấn/năm.