Tờ T10BDS vừa bầu chọn ra top 8 trang web hẹn hò “hot” nhất năm 2017. Dẫn đầu danh sách này là Zoosk với điểm số lên tới 9,8. Đánh giá này dựa trên các tính năng sử dụng, độ tin cậy cùng lượt truy cập.

1. Zoosk - điểm đánh giá: 9,8.
1. Zoosk - điểm đánh giá: 9,8.

2. Match - điểm đánh giá: 9,5.
2. Match - điểm đánh giá: 9,5.

3. Ourtimes - điểm đánh giá: 9,3.
3. Ourtimes - điểm đánh giá: 9,3.

4. Elite - điểm đánh giá: 9,1.
4. Elite - điểm đánh giá: 9,1.

5. eHarmony - điểm đánh giá: 8,8.
5. eHarmony - điểm đánh giá: 8,8.

=6. BlackPeopleMeet - điểm đánh giá: 8,7.
=6. BlackPeopleMeet - điểm đánh giá: 8,7.

=6. ProfessionalMatch - điểm đánh giá: 8,7.
=6. ProfessionalMatch - điểm đánh giá: 8,7.

8. SingleParenMeet - điểm đánh giá: 8,6.
8. SingleParenMeet - điểm đánh giá: 8,6.