Các nhà khoa học một lần nữa bị sốc bởi một tòa nhà giống UFO xuất hiện trên sao Kim.

Sung sot phat hien toa nha giong UFO tren sao Kim