Sông Sài Gòn năm 1973 hiện ra với những bến đò, thuyền, sà lan và loạt căn nhà lá ven sông.

Song Sai Gon nam 1973 sac net qua anh Nick Dewolf

Theo Kiến Thức