Cầu Đà Rằng là cây bắc qua sông Ba (sông Đà Rằng), thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Cầu Đà rằng thuộc thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên. Ảnh: Duyhlv.
Cầu Đà rằng thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Ảnh: Duyhlv.


Đây là chiếc cầu dài nhất trên Quốc lộ 1A qua miền Trung. Ảnh: D.T.Xuân.
Đây là chiếc cầu dài nhất trên Quốc lộ 1A qua miền Trung. Ảnh: D.T.Xuân.


Cầu Đà Rằng mới được khởi công xây dựng vào tháng 7/2003 và được khánh thành đưa vào sử dụng giữa tháng 11/2004. Ảnh: Pathfinderpy88.
Cầu Đà Rằng mới được khởi công xây dựng vào tháng 7/2003 và được khánh thành đưa vào sử dụng giữa tháng 11/2004. Ảnh: Pathfinderpy88.

Cầu có chiều 1.512m, gồm dài 36 nhịp. Ảnh: Pathfinderpy88.
Cầu có chiều 1.512m, gồm dài 36 nhịp. Ảnh: Pathfinderpy88.

Tổng kinh phí đầu tư xây dựng của cây cầu này lên tới 420 tỷ đồng. Ảnh: Pathfinderpy88.
Tổng kinh phí đầu tư xây dựng của cây cầu này lên tới 420 tỷ đồng. Ảnh: Pathfinderpy88.

Cầu được xem là một trong những biểu tượng của Phú Yên. Ảnh: Võ Lê Thuấn Anh.
Cầu được xem là một trong những biểu tượng của Phú Yên. Ảnh: Võ Lê Thuấn Anh.

Cầu Đà Rằng cũ được người Pháp xây dựng vào đầu thế kỉ 20, có 60 nhịp, rộng 77m, dài 1.105m. Ảnh: Duyhlv.
Cầu Đà Rằng cũ được người Pháp xây dựng vào đầu thế kỉ 20, có 60 nhịp, rộng 77m, dài 1.105m. Ảnh: Duyhlv.

Cầu có kết cấu dầm thép chịu lực, trụ bê tông cốt thép, đưa vào sử dụng từ năm 1971. Ảnh: Lendang.
Cầu cũ có kết cấu dầm thép chịu lực, trụ bê tông cốt thép, đưa vào sử dụng từ năm 1971. Ảnh: Lendang.

Trước đây, cầu này từng là cây cầu dài nhất miền Trung nằm trên quốc lộ 1A. Ảnh: Lân Nguyễn.
Trước đây, cầu này từng là cây cầu dài nhất miền Trung. Ảnh: Lân Nguyễn.

Vì cầu chạy song song với đường ray xe lửa với bộ khung thép bảo vệ hình zích zắc cùng với núi Nhạn, sông Ba tạo nên một thắng cảnh độc đáo. Ảnh: Võ Lê Thuấn Anh.
Vì cầu chạy song song với đường ray xe lửa với bộ khung thép bảo vệ hình zích zắc cùng với núi Nhạn, sông Ba tạo nên một thắng cảnh độc đáo. Ảnh: Võ Lê Thuấn Anh.

Ảnh: Võ Lê Thuấn Anh.
Ảnh: Võ Lê Thuấn Anh.

Ảnh: Huỳnh Phúc Hưng.
Ảnh: Huỳnh Phúc Hưng.