Chồn hôi có thể phát tán mùi cơ thể xa 1,6km, tai mèo chứa 32 cơ khác nhau hay hà mã chạy nhanh hơn người… là những tin chính có trong chùm ảnh “độc, lạ” hôm nay.

Đặc điểm kỳ lạ của thú ăn kiến.

Với cơ chân cực khỏe, châu chấu có thể nhảy rất xa.

Không chỉ có mùi khó chịu, mà tuyến hương của chồn hôi còn có thể khiến mùi bay xa khoảng 1,6km.

Cách đây khoảng 7.000 năm, mèo đã được con người thuần dưỡng.

Số lượng cơ khá lớn trên tai mèo.

Da của hổ cũng có những vết vằn vện.

Dù có một cơ thể to lớn với 4 cái chân ngắn cũn, nhưng hà mã có thể chạy với vận tốc 48km/h. Trong khi đó, kỷ lục gia chạy ngắn Usain Bolt cũng chỉ có thể chạy với vận tốc 37,5km/h.