Nhờ kỹ năng mai phục tài tình, sư tử cái đã dễ dàng tóm gọn chú linh dương Impala chưa trưởng thành.

Phát hiện thấy 2 con linh dương Impala chưa trưởng thành đang kiếm ăn, sư tử cái đã mai phục trong bãi cỏ và tiến gần con mồi. Kết quả là nó dễ dàng tóm được 1 chú linh dương.

Sư tử bắt linh dương Impala.
Sư tử bắt linh dương Impala.

- Video rình rập tài tình, sư tử dễ dàng bắt được linh dương Impala. Nguồn: Maasai mara Sightings.