Do chọn nhầm con mồi nên chú rết mẹ trong đoạn video này đã phải bỏ mạng đầy đáng tiếc khi bị con rắn đầu đen giết chết rồi nuốt gọn.

Áp lực nuôi con đã khiến chú rết mẹ buộc phải gia tăng việc tìm kiếm thức ăn. Vì vậy, nó sẵn sàng tấn công mọi thứ có thể ăn được và chính điều này khiến rết mẹ phải bỏ mạng.


Con rắn đầu đen giết chết chú rết.
Con rắn đầu đen giết chết chú rết.

Bởi vì, đối thủ của nó chính là con rắn đầu đen có nọc độc. Dù con rết có những vết cắn khá mạnh, nhưng con rắn cũng chẳng kém cạnh khi mang theo lượng nọc độc đủ để giết chết con rết trong ít giây ngắn ngủi.


- Video: Rết khổng lồ chết thảm vì tội “tưởng bở”. Nguồn: Nat Geo.