Tờ Listverse vừa thống kê ra 10 ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới. Dẫn đầu danh sách là tiếng Quan Thoại với hơn 1 tỷ người sử dụng.

1. Tiếng Quan Thoại (hơn 1 tỷ người).

2. Tiếng Anh (508 triệu người).

3. Tiếng Hindustani (497 triệu người).

4. Tiếng Tây Ban Nha (392 triệu người).

5. Tiếng Nga (277 triệu người).

6. Tiếng Ả Rập (246 triệu người).

7. Tiếng Bengal (211 triệu người).

8. Tiếng Bồ Đào Nha (191 triệu người).

9. Tiếng Malay (159 triệu người).

10. Tiếng Pháp (129 triệu người).