Cá giọt nước, cá nhám mang xếp, cá Sheepshead Wrasse châu Á… là những loài cá có bề ngoài kì dị nhất hành tinh do tờ 10 MT bầu chọn.

1. Cá giọt nước.

2. Cá nhám mang xếp.

3. Cá Sheepshead Wrasse châu Á.

4. Cá nóc hòm.

5. Cá lưỡi dong.

6. Cá thiên văn học Đại Tây Dương.

7. Cá ma cà rồng.

8. Cá nóc.

9. Cá Bizarre Mystery.

10. Cá sư tử.