Từ ngày 23/9, người dùng dịch vụ chat Facebook Mesenger đã có thể thực hiện được các cuộc đàm thoại không hoặc có video tương tự như Facetime của iOS hoàn toàn toàn miễn phí.

Để sử dụng dịch vụ, người dùng vào ứng dụng Facebook Mesenger, tìm đến tên của người muốn gọi và nhấn vào nút biểu tượng hình điện thoại cho các cuộc gọi chỉ có âm thanh hoặc nhấn vào biểu tượng hình camera cho cuộc gọi có hình ảnh trên khung chat với bạn bè.

Tính năng gọi điện này có thể sử dụng trên cả ứng dụng Facebook Messenger trên điện thoại thông minh lẫn trên trình duyệt web.

Đối với nhóm chat, Facebook Messenger chỉ cho thực hiện cuộc gọi thoại thông thường.

Dịch vụ gọi điện miễn phí này đã được Facebook đưa ra từ đầu năm 2014 nhưng chỉ sử dụng được tại một số quốc gia và đến hôm nay mới chính thức dùng được tại Việt Nam.