Khởi đầu ở mức 599 USD cho model 2017, điện thoại của Apple được đẩy giá lên 999 USD cho sản phẩm mới nhất, iPhone X.

1


>