Thứ trưởng Trần Quốc Khánh chỉ đạo, trong việc xét chọn dự án của các khối Ban và Quỹ thuộc Bộ KH&CN trong năm 2017, cần chú ý tính hiệu quả, chọn các dự án thực sự ý nghĩa, có đóng góp vào sự phát triển ngành và kinh tế xã hội.

Ý kiến chỉ đạo này được Thứ trưởng nêu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Khối Ban và Quỹ thuộc Bộ KH&CN tổ chức sáng 29/12 tại Hà Nội.
Tại hội nghị, đại diện 4 đơn vị đã báo cáo những kết quả đạt được trong năm qua. Ông Lương Văn Thắng - Phó giám đốc Dự án First - cho biết, trong năm 2016, dự án đã xét tài trợ hai đợt. Trong đó, đợt 1 đã hoàn thành xét duyệt và trao các khoản tài trợ đầu tiên cho những đơn vị xuất sắc. Đợt thứ hai đã tiếp nhận xong hồ sơ và đang tiến hành đánh giá, được Bộ KH&CN phê duyệt danh sách các đơn vị, chuẩn bị thành lập các tổ tiến hành đàm phán hợp đồng tài trợ cho các đơn vị thụ hưởng. Dự án đã xây dựng hoàn thiện đề án mạng lưới chuyên gia giỏi người Việt Nam ở nước ngoài và Bộ KH&CN đã phê duyệt.
Bà Trần Thị Thu Hương - dự án IPP2 - cho biết dự án đã tích cực triển khai hoạt động làm cầu nối cho hợp tác ngoại giao song phương giữa Việt Nam và Phần Lan; làm đầu mối xúc tiến các quan hệ hợp tác cấp cao giữa hai nước trong lĩnh vực KH&CN và đổi mới sáng tạo.

Về hoạt động của Quỹ Nafosted, Giám đốc Đỗ Tiến Dũng cho hay, 2016 là năm đầu tiên quỹ tiếp nhận 2 đợt hồ sơ tài trợ; hoàn thiện việc thành lập 7 hội đồng khoa học ngành/liên ngành trong lĩnh vực KHXH&NV nhiệm kỳ 2016-2018. Tính đến nay, quỹ đã đánh giá, nghiệm thu 25/48 đề tài. Ngoài ra, Quỹ Nafosted cũng triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ khác như tài trợ, hỗ trợ theo thỏa thuận hợp tác quốc tế, hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN quốc gia, chương trình cho vay, bảo lãnh vốn vay, hỗ trợ thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu phát triển vào thực tế…

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị tổng kết.
Thứ trưởng Trần Quốc Khánh phát biểu tại hội nghị tổng kết.

Về phần Quỹ Natif, ông Nguyễn Đình Bình - Giám đốc cơ quan điều hành quỹ - cho biết, năm 2016, Natifđã triển khai nhiều hội thảo về hoạt động hỗ trợ, tài trợ doanh nghiệp và đổi mới công nghệ, về thực trạng và nhu cầu đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam… cũng như hoạt động truyền thông, hợp tác quốc tế.
Đánh giá cao các kết quả trên, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đã chỉ đạo trực tiếp từng nhiệm vụ cần làm trong năm 2017 đối với từng đơn vị. Về mặt tổng thể, ông lưu ý, do 4 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài chính của quỹ và dự án nên cần đặc biệt tăng cường năng lực chuyên môn.
“Trong thời gian tới, cần tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn, đặc biệt chú ý công tác quản lý tài chính. Trong việc xét chọn các dự án, cần chú ý tới tính hiệu quả để chọn được các dự án thực sự có ý nghĩa, có giá trị và đóng góp vào sự phát triển ngành cũng như kinh tế, xã hội” - Thứ trưởng Trần Quốc Khánh chỉ đạo.