Quỹ InnoFund sẽ hỗ trợ tối thiểu 15.000 euro và tối đa là 25.000 euro cho các dự án đạt tiêu chí đề ra. Các dự án nhận được tài trợ sẽ bắt đầu triển khai thực hiện từ ngày 15/7/2017.

Thông tin từ hợp phần Quỹ InnoFund thuộc Dự án “Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP)” vừa cho biết, hoạt động tài trợ cho các dự án thử nghiệm hoặc nâng cao năng lực của các cơ quan nghiên cứu, các viện nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các ngành công nghiệp và các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp tại Việt Nam sẽ bắt đầu nhận hồ sơ và hạn cuối nộp hồ sơ đề xuất xin tài trợ là 21/4/2017.

BIPP hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp năm 2016.
BIPP hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp năm 2016.

Theo đó Quỹ InnoFund tài trợ cho các dự án nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường thương mại hóa các nghiên cứu và phát triển của quốc gia.

Đối tượng lựa chọn của Quỹ InnoFund là các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu, là khách hàng của một cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ ở Việt Nam; Có các dự án hướng tới chuyển giao các khái niệm đổi mới sáng tạo thành các sản phẩm có khả năng thương mại hóa; là một cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ đáp ứng các tiêu chí đối với cơ sở ươm tạo được quy định tại Thông tư 16/2014/TT/BKHCN.

Được biết số tiền hỗ trợ tối thiểu là 15.000 euro (khoảng hơn 360 triệu đồng) và tối đa là 25.000 euro (khoảng hơn 600 triệu đồng) cho các dự án. Dự án sẽ thực hiện từ 06 - 12 tháng kể từ ngày nhận tài trợ và thực hiện trong phạm vi trong nước.