Trong xu thế phát triển này, Hà Giang đề nghị bộ KH&CN sẽ tiếp tục đẩy mạnh cách làm của năm 2017, là triển khai nhiệm vụ khoa học liên kết vùng miền.

Ông Nguyễn Minh Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

Là địa phương khó khăn và xa xôi, Hà Giang xác định chỉ có thể phát triển bằng con đường của KH&CN. Trong năm 2017, Hà Giang đã hình thành và đưa vào hoạt động hai doanh nghiệp nuôi cấy mô. Nhờ làm chủ hoàn toàn công nghệ, hai doanh nghiệp này hiện đang cung cấp cây giống cho thị tường phát triển cây dược liệu trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó, Hà Giang cũng có bốn sản phẩm được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý (cam sành Hà Giang, mật ong bạc hà cao nguyên đá, hồng không hạt Quản Bạ, gạo Già dui Xín Mần) và 92 sản phẩm được bảo hộ nhãn hiệu tập thể. Qua những kết quả đạt được, Hà Giang nhận thấy, đây chính là con đường duy nhất để nâng cao giá trị cho sản phẩm đặc sản. Nhiều sản phẩm sau khi được bảo hộ sở hữu trí tuệ nâng giá trị lên 2 – 3 lần.

Trong xu thế phát triển này, Hà Giang đề nghị bộ KH&CN sẽ tiếp tục đẩy mạnh cách làm của năm 2017, là triển khai nhiệm vụ khoa học liên kết vùng miền, nâng cao và chủ trì kết nối, phổ biến các nhiệm vụ khoa học đã nghiên cứu thành công, ứng dụng theo vùng miền tương đồng để các địa phương tiếp nhận kết quả, tránh lãng phí ngân sách.