Theo ông Nguyễn Hoàng Phúc – Phó giám đốcTrung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, hiện chúng ta chưa có sự kết nối giữa hãng hàng không, an ninh sân bay và hải quan.


Ông Nguyễn Hoàng Phúc – Phó giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, cho biết, hiện chúng ta chưa có sự kết nối giữa hãng hàng không, an ninh sân bay và hải quan, đặc biệt với sự hỗ trợ của cảnh sát trong quá trình vận chuyển dẫn đường khi tiếp nhận tạng. Ở nước ngoài, họ có chuyên cơ riêng, đi bất kỳ lúc nào và luôn có cảnh sát dẫn đường trong việc kết nối hiến tạng. Vậy chúng ta cần chương trình phối hợp giữa các bên.

Không những thế, Luật tri ân người hiến tạng đã có những chưa đủ. Mới đây nhất, Bộ Tài chính đã ban hành thông tư quy định chế độ cho người hiến khi còn sống và sau khi chết não. Ví dụ khám định kỳ miễn phí, cơ quan thanh toán khoản tiền, chi phí đi lại, ăn ở được thanh toán theo định mức nhất định.Tuy nhiên, cần những quy định cụ thể hơn, như người hiến 1 quả thận hay 1 phần lá gan, họ có quyền đến cơ sở y tế nào khám miễn phí mà không cần theo đúng tuyến. Thẻ bảo hiểm y tế tặng cũng có thể để thời hạn 3-5 năm, giảm thời gian chờ đợi cho họ.

Với người cho chết não, chúng ta có phí mai táng nhưng có thể tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người thân. Bởi họ đã làm một nghĩa cử cao đẹp, vô vụ lợi, cần có chính sách vinh danh ưu đãi thuận lợi nhất.