Với việc ký kết chương trình phối hợp hoạt động với chính quyền các tỉnh Hà Nam, Bắc Kạn mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tiếp tục thúc đấy việc ứng dụng vào thực tiễn các tiến bộ khoa học, công nghệ để phát triển kinh tế địa phương.

Cụ thể, theo thỏa thuận mà bộ vừa ký kết với UBND tỉnh Bắc Kạn và đại diện nhà đầu tư, các bên sẽ phối hợp triển khai dự án “Ứng dụng công nghệ phát triển bò thịt chất lượng cao thành hàng hóa theo chuỗi giá trị ở các tỉnh miền núi phía bắc” nhằm khôi phục và phát triển đàn bò Mông bản địa thành chuỗi sản xuất hàng hóa có giá trị cao, hướng tới xuất khẩu như mô hình bò Kobe của Nhật Bản.

Toàn cảnh lễ ký thỏa thuận giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Hà Nam. Ảnh: T. Hiếu

Việc xây dựng Trung tâm Bảo tồn nguồn gene và Phát triển giống bò Mông tại huyện Chợ Mới được triển khai từ quý II năm 2017. Ở các giai đoạn sau, Bộ KH&CN sẽ chịu trách nhiệm ứng dụng các công nghệ mới về giống, chăm sóc, thức ăn, thú y, giết mổ và phối hợp với doanh nghiệp xây dựng thị trường tiêu thụ sản phẩm; xúc tiến, hỗ trợ doanh nghiệp liên kết thêm với các hộ trong vùng để phát triển thành ngành hàng sản xuất quy mô lớn... Tỉnh Bắc Kạn sẽ bố trí cho doanh nghiệp tham gia dự án 15ha để xây dựng các hạng mục cơ bản...

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ KH&CN và UBND tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2021 sẽ tập trung nguồn lực của tỉnh với sự hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm của Bộ KH&CN để xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ nâng cao tiềm lực KH&CN địa phương, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ KH&CN để giải quyết những vấn đề then chốt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các nhiệm vụ KH&CN sẽ hướng vào việc hỗ trợ phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, thành vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao; triển khai các dự án thúc đẩy liên kết ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, tạo vùng sản xuất vệ tinh cho các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn; thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ KH&CN trong toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất nông sản, đặc biệt là bảo quản, chế biến.

Hai bên cũng sẽ xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ KH&CN để: Giải quyết một số vấn đề về môi trường của Hà Nam như xử lý ô nhiễm trong chăn nuôi, khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, xử lý rác; xây dựng và tổ chức thực hiện các biện pháp thu hút doanh nghiệp đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào Hà Nam; hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao, đầu tư vào lĩnh vực này; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia mạng lưới cung ứng sản phẩm, dịch vụ phụ trợ cho công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao.