“Bộ KH&CN quyết tâm cao, chủ động phối hợp cùng các bộ, ban, ngành, địa phương để đồng bộ hóa hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các DN khởi nghiệp, các nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” - Bộ trưởng Chu Ngọc Anh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (thứ 5 từ phải sang), Bộ trưởng Chu Ngọc Anh (thứ 3 từ phải sang) cùng lãnh đạo các thành phố nâng cao ngọn đuốc, tiếp lửa cho phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam trong sự kiện Techfest 2016. Ảnh: Lê Loan

(...) Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, (...) việc phát triển dựa vào gia tăng vốn đầu tư, lao động giá rẻ và tài nguyên thiên nhiên đã không còn là lợi thế cạnh tranh của quốc gia. Để đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, phát triển đất nước nhanh và bền vững, thực hiện các mục tiêu chiến lược về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tất yếu chúng ta phải lựa chọn con đường phát triển dựa vào KH&CN - mà lực lượng trung tâm là các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ hình thành và phát triển trong một hệ sinh thái khởi nghiệp lành mạnh.

Nhiệm vụ phát triển thị trường KH&CN trong giai đoạn 2016-2020 là tiếp tục tập trung vào một số định hướng và giải pháp trọng tâm, nhằm phát triển các doanh nghiệp KH&CN thông qua hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng cao, nâng cao tính ứng dụng thực tiễn của KH&CN; thúc đẩy phát triển các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN trong hệ sinh thái khởi nghiệp; xây dựng chính sách và bố trí nguồn lực để hỗ trợ thương mại hóa kết quả KH&CN. Bộ KH&CN cùng với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị xã hội, khu vực tư nhân đã và đang phát huy vai trò quan trọng trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và hội nhập quốc tế qua một số hoạt động tiêu biểu như:

Thứ nhất, triển khai đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 với mục tiêu là tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và mở rộng cơ hội để doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam hội nhập với khu vực và quốc tế.

Thứ hai, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất một số nội dung liên quan đến hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (đang được xem xét tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khoa XIV), đề xuất sửa đổi Bộ luật Hình sự, Luật Đầu tư và một số luật để cải thiện môi trường kinh doanh. Ngoài ra, cùng với các tổ chức quốc tế, các đại sứ quán, Bộ KH&CN cũng hỗ trợ một số hoạt động như xây dựng thể chế pháp luật, khuyến khích đào tạo nâng cao năng lực và kết nối quốc tế.

(...) Trong giai đoạn tới, Bộ KH&CN sẽ thể hiện rõ quyết tâm phối hợp với các bộ, ngành, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nước để kết nối các thành phần trong hệ sinh thái đó, không những với nhau mà còn tiếp cận để học hỏi kinh nghiệm từ cộng đồng khởi nghiệp quốc tế, đặc biệt thông qua những sự kiện dành cho khởi nghiệp như techfest.

(*) Lược trích phát biểu của Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tại Techfest Hà Nội 2016.
Tiêu đề do tòa soạn đặt.

>> Chào xuân Đinh Dậu 2017: Khát vọng cất cánh