Cộng đồng Bitcoin Việt Nam hiện nay đã có khoảng 1 triệu nick và tốc độ tăng trưởng mỗi tháng là hơn 10%.

Ông Lê Huy Hòa - Người đồng sáng lập Cộng đồng Bitcoin + Việt Nam.

Điểm mạnh nhất của Bitcoin và những người bạn có cùng nguyên lý hoạt động trên cơ sở công nghệ blockchain là nó có sức mạnh nội tại không gì ngăn chặn được. Khi không được luật pháp ủng hộ, vẫn có những người chơi Bitcoin và nếu xảy ra khủng hoảng, một bộ phận trong số họ có thể bị ảnh hưởng, trong khi những người khác lại được hưởng lợi rất lớn.

Còn nếu được ủng hộ, người chơi Bitcoin sẽ rất vui và sẵn sàng nộp thuế. Khi đó, thậm chí Nhà nước còn có thể mở sàn giao dịch chính thức và phát hành một coin riêng với luật riêng.

Điều này sẽ mang lại sức cạnh tranh trên toàn cầu cho đồng coin “made in Vietnam” và đưa Việt Nam trở thành điểm đến của cộng đồng Bitcoin và blockchain thế giới, hút được nguồn ngoại tệ lớn nhờ cung cấp dịch vụ như sàn giao dịch thu phí.

Bởi vậy, tôi muốn nói ngắn gọn rằng, với Bitcoin, cấm thì tốt, không cấm thì hay.